Maxis bekerjasama dengan Ideal Property bawa kesalinghubungan fiber ke rumah dan perniagaan